top of page

Zeolite, voor een effectieve detox en meer!Wat is Zeolite en waar komt het vandaan?

Zeoliet is een 100% natuurlijk vulkanisch kleimineraal. Dit kleimineraal is honderdduizenden jaren geleden ontstaan, doordat vulkanische aswolken terecht kwamen in zouthoudend water uit zeeën en meren. Door de interactie tussen het zout en het vulkanische as ontstond op de bodem van deze wateren een soort kleilaag. Onder invloed van heet water, dat door de thermische activiteit van de aarde ontstond, veranderde deze kleilaag in een zacht poreus gesteente; Zeoliet. 


Door het proces van vulkanische lava die in aanraking komt met zoet of zout water, ontstaat door een chemisch proces een zeer complexe kristalvorm die we ‘zeoliet’ of ‘zeolieten’ noemen. Deze substantie is een vorm van klei die zeer bijzondere eigenschappen bezit voor het lichaam en hierdoor uitstekend geschikt is als krachtig detox-middel en voedingssupplement voor mens en dier.


Natuurlijke zeolieten dragen op een groot aantal manieren bij tot een schoner en veiliger milieu. Zeoliet heeft o.a. het vermogen om giftige en schadelijke (organische-) stoffen en zware metalen uit bodem, water en lucht te absorberen en te binden. Van alle natuurlijke zeolieten beschikt alléén de soort Clinoptiloliet die specifieke combinatie van eigenschappen die er voor zorgt dat zeoliet in een zéér breed gebied kan worden toegepast.


 

DIEREN VOELEN DE HELENDE KRACHTEN VAN DEZE KLEI VAN NATURE AL AAN EN ROLLEN EN WENTELEN ZICH ONMIDDELLIJK IN DEZE KLEI, WANNEER ZE EEN VERGIFTIGING HEBBEN OPGELOPEN. DIT OMDAT DOOR HET ROLLEN EN RONDWENTELEN IN DEZE KLEI DE VERGIFTIGING WORDT GENEUTRALISEERD. ZEOLITES BEZITTEN NAMELIJK STERK ONTGIFTENDE KWALITEITEN VOOR ZOWEL MENS ALS DIER.


 

Tijdens het Tsjernobyl ongeluk is  Zeoliet uitvoerig getest met indrukwekkende resultaten. Allereerst is het ingezet als middel tegen de radioactieve verontreiniging in de natuur. De zeoliet klei werd met grote vrachtwagens en helikopters over het besmette gebied heen gespoten, om op die manier te zorgen dat de radioactieve straling snel geneutraliseerd werd, om zo de schade voor de natuur zoveel mogelijk te beperken.


Daarnaast werden de plaatselijke bewoners met grote hoeveelheden van deze klei gevoed, in de hoop zo de straling en de bijbehorende destructieve gevolgen zo snel en veel mogelijk af te remmen en te beperken. Zeolieten worden gebruikt bij de opslag van radioactief afval om de vaten en kisten af te sluiten en zo te voorkomen dat er straling naar buiten vrijkomt.


Zeolieten worden op grote schaal gebruikt in de industrie voor waterzuivering. Zeolieten worden echter het meeste gebruikt bij de productie van wasmiddelen en in de landbouw. Ook worden zeolieten gebruikt in bepaalde soorten kattengrind, aquariumfilters en worden deze synthetische versies van zeolieten veel gebruikt in de petrochemische industrie. Deze synthetische vormen zijn niet geschikt voor consumptie.


 


Wat doet Zeolite?


Zeoliet bezit, net als alle andere soorten klei, een zeer sterke negatieve energetische lading, waardoor het in staat is om bijna alle gifstoffen in het lichaam te neutraliseren, omdat chemisch/toxische stoffen een positieve energetische lading bezitten en deze dus door de negatieve energetische lading van zeoliet wordt geneutraliseerd. De negatief energetische lading van zeoliet heft de positief energetische lading van toxische substanties dus op, waardoor ook meteen het toxische effect van deze stoffen geneutraliseerd is. Daardoor kunnen zware metalen en andere gifstoffen eenvoudig uit het menselijke lichaam verwijderd worden. We spreken hier over een lange lijst schadelijke stoffen, die allemaal met deze bijzonder klei uit het lichaam verwijderd kunnen worden.Welke stoffen kan Zeolite absorberen?

 • Stoffen die behoren tot de groep zware metalen (inclusief amalgaan uit vullingen)- Herbiciden en pesticiden

 • Chemische stoffen uit cosmetica- en schoonmaakmiddelen

 • Additieven en toxische stoffen in voeding, water en lucht (chemtrails)

 • Chemische medicatie- (Radioactieve) straling en straling van wifi en 4G/5G netwerken

 • De toxische uitscheidingen van virussen, parasieten en bacteriën

 • Absorbeert het teveel aan histamine in het lichaam. Histamine komt vrij bij allergische reacties. Doordat zeoliet het teveel aan histamine kan absorberen, zullen allergische klachten sterk verminderen of zelfs verdwijnen.


Kortom komt het erop neer dat zeolites in staat zijn zware metalen, chemisch/toxische stoffen en andere vormen van vervuiling en straling in ons lichaam te neutraliseren. De bijzondere eigenschap van zeolites is het feit dat ze een kooi-achtige structuur hebben.


ZEOLIET HEEFT HOLTES IN ZIJN NATUURLIJKE KRISTALROOSTERSTRUCTUUR. DEZE PORIËN WERKEN ALS EEN FILTER EN BINDEN VERONTREINIGENDE STOFFEN, ZOALS KWIK, LOOD, CADMIUM, ALUMINIUM, AMMONIUM EN HISTAMINE. VOOR EEN OPTIMAAL EFFECT WORDT HET OPPERVLAK VAN DE ZEOLIET VERGROOT DOOR MICRONISATIE. DE WERKING VAN ZEOLIET IS ONDER ANDERE AFHANKELIJK VAN DE KORRELGROOTTE. HOE FIJNER HET POEDER, DES TE GROTER HET BEREIK EN HOE LAGER DE DOSIS.


 

De bijzondere structuur van ZeoliteOp het moment dat deze structuur zich verbonden heeft met een toxische stof in ons lichaam, kapselt het deze stof in en kan de gifstof geen kant meer op. Door deze inkapseling kunnen de toxische stoffen geen schade meer aanrichten in het lichaam en kunnen ze via de ontlasting worden uitgescheiden. Het bijzondere aan zeolites, t.o.v. andere detoxmiddelen, is dus het feit dat de toxische stof in ons lichaam wordt ingekapseld door de zeolites.  Bij veel detoxmiddelen moet je voorzichtig zijn en moet je zorgen dat de ontgifting zeer geleidelijk gaat, omdat de gifstoffen opnieuw gaan vrijkomen uit de weefsels en afgevoerd moeten worden via de organen. In het proces van het vrijkomen van de gifstoffen en het afvoeren, kan dan opnieuw schade ontstaan aan de weefsels die de gifstoffen moeten passeren, voordat de toxische stoffen het lichaam verlaten.


Het gebruik van Zeolites is door de inkapseling van de toxische stoffen een super veilige methode. Dit is met name wat zeolites onderscheidt van andere detoxmiddelen.


Ook is zeoliet in staat om het repliceren van muterende celstructuren stop te zetten. Cel mutaties kunnen ontstaat door chemisch/toxische stoffen of radioactieve stoffen en straling en hebben een vernietigende werking op het celstructuren. Zeoliet biedt hier uitkomst zodat het lichaam een kans krijgt om van de schade die bepaalde gifstoffen aanbrengen in ons lichaam, te herstellen. Zeoliet voorkomt verdere beschadiging van de lichaamseigen celstructuur, door tijdig en regelmatig alle gifstoffen te verwijderen en af te voeren.


 • Het is in tijden zoals deze, met zoveel vervuiling en stralingsvormen in ons milieu, ons voedsel en drinkwater zeker raadzaam dit middel dagelijks in te nemen en daarnaast natuurlijk ook zoveel mogelijk verse voeding en gefilterd water te gebruiken. Het kan ziektebeelden zoals Alzheimer, autisme, dementie en andere neurologische beschadigingen voorkomen en mogelijkerwijs zelfs verbeteren.

 

 • Zeoliet is preventief inzetbaar tegen allerlei vormen van kanker die worden veroorzaakt door een overmaat aan toxische stoffen. Omdat zeoliet ook meteen alle gifstoffen, zware metalen en (radioactieve) straling neutraliseert kan het ook bijdragen om verdere uitzaaiingen te voorkomen. Al met al is dit middel absoluut een allround detoxmiddel dat bij vele fysieke problemen kan worden ingezet en een enorm positieve impact heeft op de gezondheid van mensen en dieren.

 

 • Zeoliet gedraagt zich als een sterke antioxidant in het lichaam, waardoor het in staat is om vrije radicalen te elimineren en zo te voorkomen dat vrije radicalen voor cel mutatie en/of beschadiging zorgen. Zeoliet is in staat gifstoffen, zware metalen en (radioactieve) straling in te kapselen en zeer effectief uit ons lichaam af te voeren.

 

 • Zeoliet bezit zeer sterke antivirale eigenschappen, waardoor deze virussen geen kans meer krijgen het menselijke lichaam ziek te maken en waardoor het lichaamseigen immuunsysteem een aanzienlijke boost en oppepper krijgt. Zeoliet balanceert de pH waarde in ons lichaam, waardoor vele ziektes voorkomen kunnen worden, die in onze vervuilde maatschappij helaas in grote getallen voorkomen.

 

 • Zeoliet ondersteunt daarnaast uitstekend bij het maximaliseren van de opname van voedingsstoffen uit ons dagelijkse eten en drinken en zorgt voor een goede verspreiding van de ingrediënten uit supplementen, kruiden en tincturen. Zeoliet absorbeert geen gezonde stoffen, alleen chemisch/toxische stoffen.


 


Zeoliet als prebiotica bij honden


Uit onderzoek is gebleken dat zeoliet ingezet kan worden om een verstoorde darmflora te voorkomen en daarmee ook de schadelijke effecten van oxidatieve stress beperken. Dit werd onderzocht bij intensief sportende honden.

 

Eerder onderzoek op mensen die cardio-training deden, wees uit dat zeoliet ook zorgt voor minder darmpermeabiliteit (minder leaky gut) en ontstekingsremmende effecten had. De lichamelijke en geestelijke stress die bij intensieve training horen, kunnen verstoringen geven aan de darmdoorlaatbaarheid (leaky gut), de beweging van de darm (peristaltiek) en de slijmlaag in de darm. Dit is van invloed op de darmflora. Ook zorgt intensieve training voor oxidatie in het lichaam. Dit is normaalgesproken een nodige en onschadelijke reactie, maar bij langdurige, zware fysieke inspanning kan het zorgen voor teveel oxidatieve stress wat onder andere kan resulteren in ontstekingsreacties en vroegtijdige veroudering.


Het Onderzoek

20 Engelse setters kregen 28 dagen lang zeoliet gesuppleerd en 20 andere Engelse Setters dienden als controlegroep. Zij kregen dezelfde training en dezelfde voeding, maar dus niet de zeoliet. Ze kregen allemaal dezelfde  intensieve training. Het resultaat bij de honden die zeoliet hadden gekregen: Een betere darmflora!!!


Uit analyse van darmbacteriën bleek dat er een hogere hoeveelheid gezonde darmbacteriën was in de honden die zeoliet kregen. De onderzoekers wijzen erop dat dit de hoeveelheid lipide-oxidatie die plaatsvindt door training, kan beperken.

 

Let op: Helaas zijn zeolietsupplementen vaak vervuild met lood en aluminium. Zuivere zeoliet is nog heel moeilijk te verkrijgen. Het lijkt er sterk op dat zeoliet opzettelijk wordt vervuild, zodat in een test blijkt dat deze twee zware metalen in de urine zitten. De fabrikant geeft vervolgens de verklaring dat het lood en de aluminium door chelatie uit het lichaam is gekomen. Echter, er is in laboratoriumonderzoek aangetoond dat vrijwel alle soorten zeoliet grote concentraties lood en aluminium bevatten. Ook in de supplementen wereld gaat kwaliteit ten koste van de commercie. Wil je zeoliet gaan gebruiken, wees er dan verzekerd dat je een medisch gecertificeerde vorm koopt die vrij is van zware metalen.


Zuivere, medisch gecertificeerde Zeolite is veilig te gebruiken voor mensen, kinderen en dieren. Bij medicijngebruik nooit gelijktijdig met de medicatie innemen. Gebruik ZeoliteMED dan 2 uur voor of 2 uur na het innemen van de medicatie. Dit omdat chemische medicatie door zeoliet gezien zal worden als toxische stof, dus ingekapseld zal worden, om afgevoerd te worden. 

 

In onze huidige maatschappij is detoxen echt geen luxe meer, maar eerder noodzaak voor mens en dier! ZeoliteMED 400gram Detox Powder is voldoende voor 40 dagen gebruik.
Comments


animal healing

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Het laatse nieuws direct in je mailbox

Thanks for submitting!

bottom of page