top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Winkel
1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Pure Energy Lifestyle - Holistic Dog Healing en een wederpartij, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De bestelling of opdracht door middel van e-mail of elektronische formulieren van de wederpartij aan Pure Energy Lifestyle geldt als acceptatie van de algemene leveringsvoorwaarden van Pure Energy Lifestyle.
3. Algemene voorwaarden van derden worden door Pure Energy Lifestyle niet geaccepteerd, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en worden gedaan in schriftelijke vorm; hieronder valt ook het aanbod via elektronische middelen als e-mail en internet.
2. Alle genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven en altijd onder voorbehoud van typefouten.
3. De aanbiedingen en prijzen kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden. Dit geldt niet voor bestellingen die gedaan zijn voor het moment van wijzigen, tenzij sprake is van overmacht.
4. De overeenkomst tussen wederpartij en Pure Energy Lifestyle gaat in op het moment dat de wederpartij via de website, per e-mail, of mondeling een bestelling aanlevert bij Pure Energy Lifestyle. Met het aanleveren van een bestelling accepteert de wederpartij de algemene voorwaarden van Pure Energy Lifestyle.
5. Als er onverhoopt producten of diensten uit de bestelling niet op voorraad of leverbaar zijn, dan laat Pure Energy Lifestyle dit per e-mail of mondeling aan wederpartij weten en wordt de bestelling na overleg tussen beide partijen aangepast.
6. De overeenkomst tussen wederpartij en Pure Energy Lifestyle is bindend op het moment dat Pure Energy Lifestyle per e-mail of schriftelijk een factuur levert aan de wederpartij.
7. Indien de wederpartij niet akkoord is met de door Pure Energy Lifestyle aangeleverde factuur dient deze dit binnen 14 dagen aan te geven in een e-mail of ingevuld contactformulier aan Pure Energy Lifestyle.

3. Betaling
1. Betalingen aan Pure Energy Lifestyle kunnen gedaan worden door middel van IDeal, overboeking vooraf en creditcard of bij afhalen van de bestelling contant of per pin.

2. Uw betaling loopt via een beveiligde verbinding. Pure Energy Lifestyle is in het bezit van een SSL Certificaat.

4. Leveringsvoorwaarden
1. De bestelling door wederpartij wordt geleverd nadat de betaling van de volledige factuur door Pure Energy Lifestyle is ontvangen.
2. Alle producten die op voorraad zijn worden de volgende werkdag verzonden, tenzij sprake is van overmacht. Voor online services wordt contact opgenomen met de cliënt d.m.v. email of telefonisch.
3. Indien producten niet op voorraad zijn kunnen wederpartij en Pure Energy Lifestyle schriftelijk overeenkomen de producten zo spoedig mogelijk na te leveren, hiervoor geldt een termijn van maximaal 14 dagen.


4. Als wordt overeengekomen de bestelling te verzenden, dan gebeurt dit via My Parcel met PostNL of DHL. De adressering wordt overgenomen uit de gegevens die wederpartij heeft aangeleverd middels e-mail of bestelling via de website. Pure Energy Lifestyle draagt zorg voor het zorgvuldig verpakken van de bestelling, maar is niet verantwoordelijk voor het niet leveren, onvolledig of beschadigd leveren van bestellingen door fouten bij PostNL of DHL, een buitenlandse partner van PostNL, of wederpartij.
5. Verzenden van bestellingen gebeurt op de wijze zoals is aangegeven op de factuur.

5. Garantie, ruilen en retourneren
1. Pure Energy Lifestyle controleert vooraf de te leveren bestelling en garandeert dat deze in goede staat verzonden is. Pure Energy Lifestyle is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, onvolledig of niet leveren van de bestelling door fouten van PostNL (of een buitenlandse partner van PostNL), wederpartij of anderen.
2. Voor garantie gelden de voorwaarden zoals die door de fabrikant van de producten worden gesteld. Pure Energy Lifestyle en wederpartij kunnen zich niet beroepen op garantie als schade is ontstaan door onjuist gebruik van producten.
3. Indien wederpartij niet tevreden is over de ontvangen bestelling of een deel hiervan dient deze dit binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling aan te geven door een e-mail of contactformulier te sturen naar Pure Energy Lifestyle. De bestelling of een deel daarvan kan dan geruild of geretourneerd worden.
4. Retour sturen van een bestelling of een deel daarvan gebeurt op kosten van wederpartij, in ongebruikte staat en in de originele verpakking. Na ontvangst van de artikelen zal Pure Energy Lifestyle binnen 14 dagen overgaan tot terugbetalen van de door wederpartij betaalde kosten voor deze artikelen. Kosten voor het verzenden worden in geen geval terugbetaald.
5. Ruilen van een bestelling is kosteloos als dit gebeurt op grond van fouten aan de kant van Pure Energy Lifestyle, door leveren van een verkeerd artikel, onjuiste maat of verkeerde kleur.

6. Aansprakelijkheid
1.Pure Energy Lifestyle aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade aan personen als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik van geleverde producten of diensten, of het onjuist opvolgen van de gebruiksaanwijzing door wederpartij.
2. Pure Energy Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade aan artikelen als gevolg van onjuist handelen, normale slijtage of verval van producten, of beschadiging door anderen aangebracht.
3. Pure Energy Lifestyle is niet aansprakelijk voor schade aan voorwerpen, artikelen of producten die niet door Pure Energy Lifestyle geleverd zijn, of die zijn ontstaan als gevolg van een bestelling of product geleverd door Pure Energy Lifestyle.
4. Pure Energy Lifestyle is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op de producten. Van ieder product staat duidelijk aangegeven welke ingrediënten het bevat. Pure Energy Lifestyle werkt met natuurlijke producten die doorgaans geen klachten veroorzaken. Een individuele allergie kan echter altijd voorkomen en valt niet onder de verantwoordelijkheid, noch aansprakelijkheid van Pure Energy Lifestyle. Aangeraden wordt om van ieder product eerst een kleine hoeveelheid uit te proberen, alvorens grotere lichaamsoppervlakken in te smeren of grotere hoeveelheden supplementen volgens gebruiksaanwijzing of advies in te nemen.
5. Pure Energy Lifestyle aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het onjuist opvolgen van adviezen of door onjuiste adviezen als gevolg van het achterhouden of verdraaien van informatie door de wederpartij.

7. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waardoor Pure Energy Lifestyle niet in staat is de verplichtingen naar wederpartij tijdig na te komen. Duurt deze situatie langer dan 30 dagen dan kan wederpartij de bestelling kosteloos annuleren.

2. Indien er sprake is van overmacht wordt wederpartij hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

 

8. Privacyverklaring
1. Pure Energy Lifestyle gaat vertrouwelijk om met vragen of informatie die wederpartij stelt of levert. Gestelde vragen of geleverde informatie zal op geen enkele manier bij derden terechtkomen.
2. Door wederpartij vrijwillig aangeleverde persoonsinformatie wordt alleen gebruikt om bestellingen zo prettig en eenvoudig mogelijk te kunnen leveren, om als daar aanleiding toe is te overleggen over de bestelling, of om, indien wederpartij hiertoe heeft verzocht, een nieuwsbrief te sturen.
3. Pure Energy Lifestyle respecteert de privacy van alle online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via de website wordt verkregen. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden.

9. Recht
1. Op alle overeenkomsten, artikelen, diensten en voorwaarden van Pure Energy Lifestyle is ten allen tijde het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page